Відбулась конференція "Доступ громадян до адміністративного судочинства: проблеми та шляхи вирішення"

У п’ятницю, 15 травня 2015 р., відбулася всеукраїнська конференція Комітету виборців України: «Доступ громадян до адміністративного судочинства: проблеми та шляхи вирішення».

Зі вступним словом виступив генеральний директор КВУ Олексій Кошель. Він підкреслив важливість адміністративного судочинства для громадян і розповів, що захід відбувається в рамках проекту «Правова підтримка та просвіта вразливих верств населення через мережу стаціонарних та мобільних громадських приймалень». За словами пана Кошеля «спілкування в рамках проекту з вразливими громадянами дало змогу побачити недоліки адміністративного законодавства і саме для їх вирішення КВУ розробив законопроекти, які будуть представлені під час заходу».


Модератор заходу, Заступник голови правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», Роман Куйбіда, представив запрошених експертів і коротко розповів про недоліки адміністративного судочинства в Україні. Він також підкреслив важливіть діалогу між представниками різних груп задля визначення шляхів покращення роботи адміністративних судів в майбутньому.

Заступник Голови Вищого адміністративного суду України, Михайло Смокович зазначив, що саме через адмістративне судочинство суспільство повинне спостерігати за суб’єктами владних повноважень. Важливо щоб ці суб’єкти не порушували права громадян і діяли відповідно до Конституції та законів України. При цьому, пан Смокович підкреслив, що вирішення проблеми адміністративного судочинства – це не лише покращення звернень до суду, але й можливість отримати справедливе рішення.

Участь в конференції взяла Заступник Голови Верховної Ради України, Оксана Сироїд. Пані Сироїд вказала на важливість того, що адміністративне судочинство набуло важливості саме крізь виборчу практику. Вона також зазначила, що адміністративне судочинство повинне бути максимально доступним для особи. При цьому, доступ до адміністративного судочинства – це не право виключно громадян, але й осіб, які не є громадянами. Не варто також обмежуватись доступом до адміністративного судочинства, необхідно говорити про доступ до суду. Серйозною проблемою за словами пані Сироїд є те, що суди використовуються для забезпечення виконання рішень органів виконавчої влади. І допоки ця проблема не буде вирішена, всі зміни будуть лише косметичними.

 

Представники Комітету виборців України, Святослав Пікуль та Микола Глотов, представили законопроекти щодо покращення адміністративного судочинства. Експерти зазначили, що однією із проблем адміністративних судів є практика повернення позивачам їх заяв. Це ускладнює доступ громадян до судів і підриває довіру до судової гілки влади. Тому законопроектом «Про забезпечення доступу до правосуддя та поваги до судової влади» пропонується встановити правило за яким суд, до якого надійшла справа поза його компетенцією, не повертає її особі, а самостійно передає до потрібного суду. Передбачається також повернути особам право звертатись до суду в річний строк і визначити окремі випадки, які не обмежуються будь-яким терміном. Позиватись до суду для захисту прав і свобод осіб зможуть і громадські об’єднання. Предметом таких позовів буде оскарження нормативно-правових актів.

Проблемною також є надто висока мінімальна межа судового збору при подачі адміністративних майнових позовів. На разі вона складає 1.5 мінімальних заробітних плат (1827 грн.). Законопроектом «Про відновлення доступу до правосуддя малозахищеним верствам населення» пропонується зменшити цю межу до 0, 1 мінімальних заробітних плат (121 грн.). Водночас, збільшити максимальну межу збору до 6 мінімальних заробітних плат.

В ході конференції відбулась панельна дискусія за участю запрошених суддів. Запрошені фахівці розглядали норми, запропоновані у законопроектах КВУ.

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей підтримав ідею зменшити мінімальну межу судового збору. Він також зазначив, що питання зменшення судового збору не повинно бути пов'язано із навантаженням на суддів.

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Володимир Кравчук запропонував встановити єдиний судовий збір для розгляд всіх справ судів усіх інстанцій. Це необхідно зробити для того, щоб усунути можливі зловживання. Зокрема, на разі позивачі схильні обирати адміністративний суд для подання своєї справи, оскільки ціна доступу до такого суду менша.

Суддя Вінницького адміністративного суду Михайло Жернаков вказав на те, що судовий збір не повинен обмежувати особі доступ до суду і підтримав позицію про зниження мінімальної межі судового збору в адміністративних справах. Пан Жернаков також підтримав ідею про автоматичну передачу справу з одного суду до іншого, що матиме важливе значення для відновлення довіри до суду.

Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин запропонував використати досвід Польщі у питанні встановлення судового збору. Він також підтримав ідею того, щоб суд самостійно переслав справу до потрібного суду, а не повертав її особі. Повернення справи особі за словами пана Кузьмишина позбавляє особу права на справедливий суд. Адміністративне судочинство повинне бути особливо якісним і швидким.