Заява КВУ: законопроекти про голосування переселенців суперечать Конституції

 

Окрім 1.4 млн. переселенців, ще біля 13 млн. громадян матимуть труднощі із голосуванням на місцевих виборах. З тих чи інших причин ці громадяни проживають не за місцем офіційної реєстрації. Комітет виборців України наполягає на тому, що проблема виборчих прав має бути вирішена для всіх категорій громадян одночасно. Для цього необхідна комплексна реформа законодавства, що визначає приналежність особи до територіальної громади.

У Верховній Раді України на даний момент зареєстровано три законопроекти (№ 2501а, 2501а-1, 2501а-2), якими пропонується надати внутрішньо переміщеним особам право голосу на наступних місцевих виборах.

У пояснювальних записках автори законопроектів посилаються на міжнародні стандарти, які захищають права внутрішньо переміщених осіб, а також норми статті 24 Конституції України, яка передбачає рівність прав громадян, у тому числі виборчих.

«Комітет виборців України» і на виборах Президента України у травні 2014 року і на виборах народних депутатів України у жовтні 2014 року здійснював активну діяльність на підтримку реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, спрощення процедури тимчасової зміни місця голосування для них.

В той же час, ми вимушені застерегти, що прийняття будь-якого з вищезгаданих законопроектів призведе до порушення статті 24 Конституції України, яка передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.  Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Відповідно до ст. 141 Конституції України до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори в Україні, а якщо бути точнішим, то відбудуться тисячі виборів різних органів місцевого самоврядування.

На кожних таких виборах мають право проголосувати члени відповідної територіальної громади. Це дуже важлива особливість місцевих виборів, яка відрізняє ці вибори від виборів народних депутатів України та виборів Президента України, де мають право голосу усі дієздатні громадяни України, що досягли 18 років. Якщо узагальнити норми Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про місцеві вибори» то член територіальної громади – це особа, яка має зареєстроване місце проживання (відмітка у паспорті громадянина України або тимчасовому посвідченні громадянина України) у межах відповідної територіальної громади.

Можна сперечатися стосовно того, чи є справедливим визначати члена територіальної громади за місцем реєстрації його проживання, чи ні, однак це правило є єдиним для всіх громадян України. В той же час, саме «завдяки» цій нормі не мають права голосу на місцевих виборах такі категорії осіб, як військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, оскільки вони не належать до жодної громади.

Теж позбавлені права голосу на місцевих виборах особи, які не мають реєстрації місця проживання з причин відсутності житла, з певних ідеологічних міркувань (які вважають, що реєстрація місця проживання – все та ж радянська «прописка», тому свідомо відмовляються від неї) чи інших причин. При цьому усі вищезазначені особи можуть голосувати на виборах Президента України та виборах народних депутатів України, оскільки вони є громадянами України.

Крім того, не варто забувати про осіб, які не проживають за реєстрацією місця проживання протягом багатьох років. Звісно ж, такі особи можуть поїхати у день виборів і проголосувати за місцем реєстрації свого проживання, однак навіщо їм голосувати за місцеву владу певної територіальної громади, до якої вони не мають відношення. Такі особи фактично проживають у іншій громаді, однак не можуть обирати місцеве самоврядування у ній через відсутність реєстрації місця проживання.

Автори законопроектів про забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб пропонують дозволити обирати внутрішньо переміщеним особам територіальну громаду, членами якої вони себе вважають:

-  або громаду за реєстрацією їх місця проживання (як є зараз);

- або громаду за фактичним місцем проживання, яке зазначене у довідці про взяття на облік.

Відповідно, обравши 2 варіант, такі особи зможуть проголосувати за органи місцевого самоврядування 25 жовтня 2015 року. Особи, які оберуть перший варіант – проголосують на місцевих виборах, коли їх територіальні громади повернуться під контроль української влади.

У той же час, законопроекти не пропонують механізмів визначення належності до територіальної громади за фактичним місцем проживання іншим громадянам, у тому числі тим, які на даний момент взагалі позбавлені права голосу на місцевих виборах. Для них залишається правило про належність до територіальної громади за реєстрацією місця проживання. Тобто пропонується створити певні винятки – привілеї для внутрішньо переміщених осіб, хоча такі привілеї прямо заборонені статтею 24 Конституції України. З погляду рівності прав громадян не зрозуміло, чому можна дозволити внутрішньо переміщеній особі належати до територіальної громади за місцем фактичного проживання (і, відповідно, голосувати), але продовжувати забороняти це іншому громадянину України, який не має реєстрації місця проживання, хоча він також фактично проживає у відповідній територіальній громаді і навіть може надати певні документи на підтвердження цього.

З огляду на це, законопроекти № 2501а, 2501а-1, 2501а-2 порушують ст. 24 Конституції України, яка передбачає рівність прав громадян, створюючи для внутрішньо переміщених осіб особливі правила визначення належності до територіальної громади, і не даючи таких можливостей іншим громадянам України. 

Загалом, ідея права вибору територіальної громади, до якої особа належить, є прогресивною, але її реалізація повинна бути більш продуманою, а також стосуватися усіх громадян України, а не лише певної категорії. Забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб потрібне, однак воно не повинно супроводжуватися порушенням Конституції України та дуже важливого принципу – рівності прав усіх громадян.

Прес-служба КВУ

Дані про кількість осіб, що не мешкають за місцем реєстрації було взято із дослідження громадської організації "Територія успіху", проведеного у 2012 році. Текст дослідження за посиланням.