ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 25 ТРАВНЯ 2014 р. 1-23 квітня 2014 р.

РЕЗЮМЕ

 

 • Позачергові місцеві вибори 25 травня 2014 р. проводитимуться на основі суттєво зміненого Закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Загалом, Закон створює належні умови для проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів та знижує ризики зловживань при організації та проведенні виборів. Після проведення позачергових місцевих виборів парламенту варто розглянути доцільність проведення виборів міських голів великих міст за мажоритарною системою абсолютної більшості.
 • Закон про місцеві вибори був прийнятий безпосередньо під час перебігу виборчого процесу з місцевих виборів, а тому члени виборчих комісій, кандидати, судді та виборці є недостатньо обізнаними зі змістом його основних положень. ЦВК, Вищому адміністративному суду та громадським організаціям варто вжити заходів щодо підвищення рівня обізнаності суб’єктів виборчого процесу, суддів та виборців стосовно основних положень цього Закону. У майбутньому парламенту варто утримуватись від внесення кардинальних змін до виборчого законодавства за декілька місяців до дня проведення виборів
 • Діяльність ЦВК з підготовки до проведення позачергових місцевих виборів відповідала вимогам виборчого законодавства. ЦВК також було створено належні умови для реалізації новел Закону про місцеві вибори, зокрема, прийнято ряд постанов з питань організації та проведення місцевих виборів.
 • Хоча вибори проводитимуться у ряді регіонів (у тому числі в Луганській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській областях), підготовка партій та потенційних кандидатів до виборчої кампанії здійснюється повільно. У багатьох містах агітаційна діяльність практично не ведеться. У тих містах, де потенційні кандидати розпочали активну агітаційну діяльність (Київ, Одеса, Черкаси тощо), агітація загалом є беззмістовною. Використання недоброчесних методів політичної боротьби носить поодинокий характер. Для багатьох регіонів характерною особливістю є втрата Партією регіонів електоральної підтримки (хоча на Півдні, Сході та в окремих центральних областях Партія регіонів зберігає провідні позиції).
 • Діяльність органів місцевої влади зосереджена на підготовці до президентських виборів, в той час як місцеві вибори обійдені належною увагою. Територіальні виборчі комісії загалом здійснюють преедбачені законом заходи по підготовці до виборів, однак їх діяльність залишається малопомітною.

 

1. Діяльність Верховної Ради України

 

8 квітня 2014 р. Верховною Радою України було внесено ряд суттєвих змін до Закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (далі – Закон про місцеві вибори). Протягом тривалого часу Закон про місцеві вибори, ухвалений у 2010 році, залишався чи не найменш досконалих з-поміж усіх законів, які встановлюють порядок проведення виборів в Україні.

 

Змінами до Закону про місцеві вибори було уніфіковано територіальну організацію виборів в Україні, а правові засади діяльності виборчих комісій, голосування, підрахунку голосів і встановлення підсумків голосування, порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності щодо виборів – наближено до відповідних положень Закону “Про вибори Президента України”. До позитивних нововведень Закону про місцеві вибори варто віднести обов’язковість прийняття рішень виборчими комісіями більшістю від їхнього складу, встановлення заборони на внесення змін до списків виборці у день голосування, закріплення за офіційними спостерігачами від громадських організацій статусу суб’єктів виборчого процесу, встановлення зв’язку між кількістю виборців у тій чи іншій адміністративно-територіальній одиниці та розміром виборчої застави, яка має вноситись суб’єктами виборчого процесу, які висувають кандидатів на виборах (або висуваються кандидатами). Зміни до Закону про місцеві вибори не передбачають можливості скасування реєстрації кандидатів за порушення вимог виборчого законодавства. Важливим нововведенням Закону є те, що він передбачає можливість самовисування кандидатів в одномандатних та одномандатних мажоритарних виборчих округах.

 

До недоліків Закону варто віднести збереження мажоритарної системи відносної більшості на виборах міських голів, відсутність бюджетного фінансування передвиборної агітації, а також відсутність положень, які б визначали засади інформаційного забезпечення виборів (які знайшли відображення у двох інших законах про вибори), а також відсутність дієвих механізмів забезпечення прозорості фінансування передвиборної агітації на місцевих виборах. Певні положення Закону (наприклад, заборона фінансування передвиборної агітації особами, що мають подвійне громадянство, включення заборони внесення змін до списків виборців пізніше 18 години останньої суботи перед днем голосування) не знайшли відображення в двох інших законах про вибори. Таким чином, питання гармонізації виборчого законодавства, попри внесення суттєвих змін до Закону про місцеві вибори та Закону “Про вибори Президента України” все ще залишається вкрай актуальним.

 

14 грудня 2012 року народним депутатом України М.Катеринчуком до Верховної Ради України було внесено законопроект № 1098, який передбачав обрання міських голів великих міст (з кількістю жителів понад 500 000 осіб) у два тури (тобто за мажоритарною системою абсолютної більшості). Хоча у квітні 2014 р. цей законопроект був схвалений у першому читанні, при винесенні на голосування у другому читанні та в цілому він не отримав на свою підтримку необхідної кількості голосів. Таким чином, всі вибори міських голів, призначені на 25 травня 2014 р. будуть проводитись за мажоритарною системою відносної більшості. Після проведення позачергових виборів парламенту варто внести до Закону про місцеві вибори зміни, які передбачатимуть обрання голів великих міст (міст з кількістю виборців понад 500 000) за мажоритарною системою абсолютної більшості.

2. Діяльність ЦВК

 

Станом на 24 квітня 2014 р. ЦВК було прийнято низку актів, спрямованих на забезпечення реалізації останніх змін до Закону про місцеві вибори, у тому числі:

 • постанову № 271 від 14 квітня 2014 р. “Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Постановою передбачено проведення жеребкувань щодо кандидатур до складу кожної ТВК з місцевих виборів.
 • постанову № 300 “Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах”. Постановою встановлено порядок внесення грошової застави місцевими організаціями політичних партій та кандидатами на місцевих виборах, а також підстави та порядок повернення такої застави місцевим партійним організаціям та кандидатам на місцевих виборах.
 • постанову № 301 “Про розмір грошової застави на позачергових місцевих виборах, призначених на 25 травня 2014 року, та на проміжних виборах депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад”. Постановою визначено розмір виборчої застави, яка вноситиметься місцевими організаціями партій та кандидатами на позачергових та проміжних виборах, які проводитимуться 25 травня 2014 р.
 • постанову № 325 “Про порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Порядком визначено вимоги до міжнародних спостерігачів на місцевих виборах, процедуру їх реєстрації, підстави припинення їхніх повноважень.
 • постанову № 326 “Про форми іменних запрошень на вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Постановою затверджено форми іменних запрошень, які виготовлятимуться органами ведення Державного реєстру виборців, передаватимуться ДВК та доставлятимуться виборцям.
 • постанову № 343 “Про форми списків виборців на виборчих дільницях та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Нею було встановлено форми попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, витягів із списку виборців для організації голосування за місцем перебування виборця, актів про передачу органами ведення Державного реєстру виборців попереднього та уточненого списків виборців, подання з відомостями про громадян України, які мають право голосу на місцевих виборах та на день їх проведення перебуватимуть у стаціонарному закладі охорони здоров’я;
 • постанову № 356 “Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями  з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, якою було визначено компетенцію виборчих комісій щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність, пов’язані з підготовкою та проведенням місцевих виборів, вимоги до оформлення скарг та рішень за результатами їх розгляду;
 • постанову № 357 “Про форми бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та актів про видачу копій протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, якою було затверджено форми бланків протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, форми протоколів ТВК про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, форми актів про видачу копій протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Також ЦВК було внесено зміни до складу окремих ТВК, що здійснюватимуть підготовку до проведення місцевих виборів (Антрацитівської, Васильківської, Ізмаїлської, Жмеринської, Кременчуцької, Трускавецької, Ладижинської, Канівської, Ніжинської, Першотравенської, Одеської, Охтирської, Сумської, Фастівської міських виборчих комісій, Валківської, Запорізької, Куликівської, Тальнівської, Томашпільської, Тячівської, Чернівецької районних виборчих комісій), а також сформовано новий склад Київської міської та районних у місті Києві ТВК. Основною причиною змін у складі виборчих комісій стали подання членами відповідних комісій заяв про складання повноважень або їх відкликання чи (за новим Законом про місцеві вибори) заміна суб’єктами внесення кандидатур до складу комісій. Зміни у складі ТВК здійснювались ЦВК з дотриманням положень Закону про місцеві вибори.

 

Також ЦВК надала громадській організації УДАР дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів Київського, Миколаївського, Одеського, Сумського, Херсонського, Черкаського та Чернівецького міських голів, позачергових виборів депутатів Київської та Черкаської міських рад, проміжних виборів депутатів Волинської та Сумської обласних рад 25 травня 2014 р. (постанова ЦВК № 323 від 18.04.2014 р.), в той час як громадській організації “Сила країни” було відмовлено у наданні дозволу мати спостерігачів на виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради у зв’язку з тим, що клопотання про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах від цієї організації надійшло з порушенням встановлених строків (постанова ЦВК № 324 від 18.04.2014 р.). Надання дозволів мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах здійснювалось ЦВК з дотриманням встановлених законодавством вимог.

 

3. Загальний огляд передвиборчої ситуації в регіонах

 

У переважній більшості регіонів, на території яких 25 травня 2014 р. проводитимуться позачергові місцеві вибори, помітної діяльності потенційних кандидатів, місцевих організацій партій та органів влади у напрямі підготовки до цих виборів не відбувається. Винятки з цього правила складають лише Київ, Одеса, Черкаси, Херсон та Чернівці (більш детально див. нижче). Характерними особливостями виборчої кампанії є втрата Партією регіонів у ряді регіонів електоральної підтримки та збільшення підтримки виборцями колишніх опозиційних партій. Передвиборна агітація найбільш активно здійснюється у Києві та Одесі, хоча в ряді інших міст, де проводитимуться позачергові вибори, починають розгортатись виборчі штаби, поширюватись друковані матеріали передвиборної агітації, встановлюватись рекламні щити. Діяльність ТВК та місцевих органів влади з питань підготовки до виборів є недостатньо активною, що частково обумовлено одночасним проведенням президентських та місцевих виборів і, відповідно, орієнтацією діяльності органів влади саме на підготовку до виборів глави держави. Нижче наводиться загальний огляд передвиборної ситуації в окремих регіонах України.

м. Київ

25 травня 2014 р. у м.Києві відбудуться вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради. Посада Київського міського голови залишається вакантною з 12 липня 2012 р., коли Київська міська рада прийняла відставку Л.Черновецького, тоді як строк повноважень депутатів Київської міської ради завершився у червні 2013 р. Протягом тривалого часу парламенту не вдавалось призначити вибори у м.Києві (у першу чергу через протидію провладної більшості у законодавчому органі). Зрештою, у лютому 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів у м. Києві 25 травня 2014 року.

Варто зазначити, що електоральні настрої в Києві за останні 6 років суттєво змінились. Так, остаточно припинили свою політичну діяльність окремі місцеві політики і партії, які брали участь у виборах депутатів Київської міської ради та виборах Київського міського голови у 2008 році (зокрема Л. Черновецький і його блок), водночас зріс рівень електоральної підтримки партій, які не змогли подолати виборчий бар’єр у 2008 році – наприклад, ВО «Свободи», яка на той час отримала лише 2,08 % голосів, а на виборах народних депутатів у 2012 році отримала в місті Києві підтримку у 17,33 % виборців. Події листопада 2013 – лютого 2014 р. внесли до електоральних уподобань виборців додаткові корективи.

Участь у виборах депутатів Київської міської ради, найбільш імовірно, братимуть УДАР (разом із “Солідарністю” П.Порошенка), ВО “Бітьківщина”, Радикальна партія, “Демократичний альянс”, “Європейська партія”. Серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови про свою готовність балотуватися заявляли Віталій Кличко, Л. Оробець, М. Катеринчук, В. Бондаренко. Вірогідно, що В. Кличко висуватиметься партією «УДАР» за підтримки «Солідарності»; Л. Оробець висуватиметься партією «Демократичний альянс»; можливим кандидатом від «Батьківщини» є В.Бондаренко; від «Європейської партії» очевидним кандидатом є М. Катеринчук. Останнє соціологічне опитування з приводу електоральних настроїв у м.Києві (щодо виборів до Київського міського голови) проводились 22 – 28 березня 2014 р., за даними якого М.Катеринчук отримував 12%, О. Ляшко (8%), В.Бондаренко (8%). Однак ці дані на сьогодні навряд чи можна вважати актуальними, оскільки на час проведення опитування В.Кличко планував балотуватись не на посаду Київського міського голови, а на пост глави держави.

Передвиборна агітація відносно активно здійснюється лише певними кандидатами на пост Київського міського голови та деякими місцевими партійними організаціями. Зокрема, у Києві розміщено значну кількість біг-бордів Л. Оробець. Агітація за потенційних кандидатів на посаду міського голови та кандидатів у депутати Київської міської ради в одномандатних мажоритарних округах також здійснюється шляхом надсилання поштою друкованих агітаційних матеріалів. Поступово розгортається агітаційна кампанія в мережі Інтернет: партія «Демократичний альянс» створила спеціальний портал присвячений виборам у м. Києві ( http://vybory.dem-alliance.org/).

Київська міська виборча комісія (новий склад якої було затверджено ЦВК) у встановлені законом строки розпочала реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради та на посаду Київського міського голови. Також нею 23 квітня 2014 р. було утворено 60 одномандатних мажоритарних округів по виборах депутатів Київської міської ради.

Одеська область

На 25 травня 2014 р. призначено вибори Одеського міського голови. Кандидатів на цих виборах, найбільш імовірно, висуватимуть Партія регіонів, ВО «Батьківщина» та УДАР. Не виключене також самовисування кандидатів. Лідерами перегонів потенційно можуть бути Геннадій Труханов (народний депутат від Партії регіонів), Едуард Гурвіц (народний депутат від УДАРу), та Світлана Фабрикант (народний депутат від Партії регіонів). Певну електоральну підтримку має й Геннадій Чекіта (депутат Одеської міської ради від ВО “Батьківщина”; у 2012 році вийшов з партії).

Агітації з боку місцевих організацій партій не зафіксовано, однак потенційні кандидати на посаду Одеського міського голови здійснюють агітаційну діяльність досить активно. Так, у місті розміщена велика кількість білбордів із різноманітною політичною рекламою, зокрема С.Фабрикант та Г.Чекіти. Геннадій Чекіта та Геннадій Труханов почали проводити зустрічі із виборцями. При цьому Геннадій Труханов в ході таких зустрічей обіцяє відремонтувати Аллею Слави, що можна вважати непрямим підкупом виборців. Геннадій Труханов розмістив по місту велику кількість палаток, в яких здійснюється агітація за нього і виборцям пропонують написати кандидату “накази” як майбутньому міському голові. Активізувались політики (Г.Труханов та Г.Чекіта) і в соціальних мережах. Цікаво, що Едуард Гурвіц обмежився лише одним некритичним інтерв’ю, яке можна назвати політичною рекламою, не означеною як такою. Загалом, агітаційна діяльність потенційних кандидатів на посаду Одеського міського голови є беззмістовною.

Виборчі штаби розгорнуті лише у кандидатів Едуарда Гурвіца, Геннадія Чекіти та Геннадія Труханова. У решти потенційних кандидатів виборчі штаби лише розгортаються.

Випадки недоброчесних методів політичної боротьби практично відсутні, якщо не враховувати випадки псування декількох білбордів Г.Труханова, встановлення білборду, який пародує білборд Г.Чекіти та деяких інших поодиноких випадків.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування більше зосереджені на підготовці до президентських виборів, аніж на підготовці до місцевих виборів. Зокрема, визначаються виборчі дільниці (в тому числі, спеціальні), відводяться місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Одеська міська виборча комісія розпочала активну роботу 4 квітня 2014 р. (визначено графік роботи та розподілено обов’язки між членами комісії, затверджений кошторис комісії, затверджені технічні працівники і т.д.). Разом з тим, з того часу засідань ТВК не проводилось і, відповідно, рішень нею не приймалось.

 

Херсонська область

На 25 травня 2014 р. призначено вибори Херсонського міського голови. З 2002 по 2012 р. Херсонським міським головою був Володимир Сальдо, який у 2012 р. був обраний народним депутатом України. До лютого 2014 р. обов’язки міського голови виконувала Зоя Бережна, однак у лютому 2014 р. секретарем Херсонської міської ради був обраний лідер ВО «Батьківщина» Володимир Миколаєнко, вплив якого на депутатів міської ради є доволі обмеженим (депутати блокують проведення сесій, кадрові рішення тощо). Потенційними кандидатами на виборах Херсонського міського голови будуть В.Миколаєнко, С.Путілов (промисловець), С.Семенчев (колишній Антонівський селищний голова, проти якого було порушено кримінальну справу), О.Урсуленко (депутат Херсонської міської ради від «Фронту Змін»). Потенційними кандидатами на виборах також можуть бути К.Самойлик та В.Сальдо, який у випадку відмови від депутатського мандата та балотування на виборах матиме високі шанси на повторне переобрання міським головою. Передвиборна агітація відносно активно здійснюється лише двома потенційними кандидатами на виборах – В.Миколаєнком та С.Семенчевим. Випадків недоброчесних методів політичної боротьби в ході підготовки до позачергових виборів Херсонського міського голови зафіксовано не було. Діяльність Херсонської міської виборчої комісії по підготовці до виборів не є особливо активною, однак ТВК було проведено перше засідання.

 

Черкаська область

В Черкаській області 25 травня 2014 р. відбудуться позачергові вибори 5 міських голів (Черкас, Канева, Христинівки, Корсуня-Шевченківського, Ка’мянки) і депутатів Черкаської міської ради. Після подій листопада 2013 – лютого 2014 рр. Партія регіонів суттєво втратила електоральну підтримку виборців у межах регіону, в той час як рейтинг “ВО “Батьківщина” істотно зріс. Поступово активізуються УДАР і Свобода, які також мають стійкий рівень підтримки виборців. Швидкими темпами розбудовується Солідарність, Радикальна партія і Правий сектор. КПУ тримається на залишках свого електорату і не претендує на його збільшення. Партія вільних демократів існує тільки в Черкасах і тримається виключно не рейтингу колишнього Черкаського міського голови С.Одарича.  В області також існує і періодично активізується кілька осередків Громадянської позиції, і СПУ. З-поміж потенційних кандидатів на посаду Черкаського міського голови найбільший рівень електоральної підтримки мають С.Одарич та М.Булатецький. На позачергових виборах депутатів Черкаської міської ради високи шанси на перемогу і суттєвий рівень представництва у складі міської ради мають ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”, “Солідарність”, УДАР та Партія вільних демократів. На виборах більшості інших міських голлів, які проводитимуться в області 25 травня 2014 р. явний фаворит виборчих перегонів відсутній.

Станом на середину квітня 2014 р. ТВК, які проводитимуть позачергові вибори на теренах області, коштів Державного бюджету на проведення виборів не отримували. ТВК загалом розпочали роботу і провели перші засідання, в той час як органи місцевої влади розпочали облаштування приміщень ТВК для роботи. Окрім фінансування, актуальною проблемою місцевих виборів залишається невисокий рівень обізнаності членів ТВК з положеннями нової редакції Закону про місцеві вибори.

Передвиборна агітація відносно активно здійснюється переважно у Черкасах. Найбільш активно агітаційні заходи проводять С.Одарич, М.Булатецький та А.Бондаренко. Про свій намір брати участь у виборах депутатів Черкаської міської ради вже оголосили ВО “Батьківщина”, “Вільні демократи”, УДАР та “Солідарність”. Передвиборна агітація в місті здійсюється недостатньо доброчесними методами: М.Булатецький розміщує в місті зовнішню політичну рекламу під гаслом “Зупинили Януковича. Зупинимо Одарича”. В Черкасах також було зафіксовано перші випадки “чорного піару” проти кандидатів: в місті розповсюджувались листівки «Цілком таємно»  проти нинішніх депутатів Черкаської міської ради та потенційних кандидатів на виборах 25 травня 2014 р.

Чернівецька область

На 25 травня 2014 р. було призначено вибори Чернівецького міського голови. Передвиборча ситуація в місті характеризується втратою Партії регіонів електоральної підтримки та потенціалом до зростання рейтингу колишніх опозиційних партій. Участь у виборах Чернівецького міського голови, найбільш імовірно, візьмуть О.Каспрук (ВО “Батьківщина”), О.Коломієць (УДАР), Н.Горук (ВО “Свобода”), Р.Цаплюк (місцевий бізнесмен), В.Михайлішин (колишній секретар Чернівецької міської ради, “Рідне місто”). Разом з тим, агітаційну діяльність місцеві організації партій та потенційні кандидати фактично не починали. Ознаки роботи виборчих штабів відсутні. В місті з’явилися іміджеві біг-борди із написом «Чернівці. Автомайдан. Приєднуйтесь!!! Олексій Коломієць». Водночас, О.Коломієць як потенційний кандидат від УДАРу спростовував зв’язок між появою біг-бордів та початком його виборчої кампанії. 15 квітня 2014 р. відбулася презентація громадського об’єднання «Нові Чернівці» за участю керівника організації Р.Цаплюка. Чернівецька міська ТВК не виявляє особливої активності у напрямі підготовки до виборів Чернівецького міського голови, однак 5 квітня 2014 р. вона оголосила про початок виборчого процесу з позачергових виборів Чернівецького міського голови. Чернівецьким міськвиконкомом було визначено місця розміщення агітаційних стендів, які були встановлені поблизу більшості дільниць, однак агітаційні матеріали на них поки що розміщено не було.