Звіт за результатами довгострокового спостереження (за період 28 серпня - 15 вересня)

 РЕЗЮМЕ

1. Закон “Про вибори народних депутатів України” в цілому дозволяє провести вибори у відповідності до міжнародних стандартів. Разом з тим, Закон містить ряд недоліків. Ключовим з них є збереження змішаної виборчої системи, за якою проводитимуться позачергові вибори народних депутатів. Передбачені Законом процедури не в повній мірі узгоджено з відповідними процедурами, закріпленими у законах про президентські та місцеві вибори. Конституційність окремих положень цього Закону (наприклад, в частині позбавлення права голосу за мажоритарним компонентом виборчої системи осіб, які проживають або перебувають за кордоном чи змінили місце голосування без зміни виборчої адреси) є сумнівною. Закон не встановлює дієвих гарантій безпеки при проведенні голосування у регіонах проведення АТО. Не передбачена ним і спрощена процедура голосування для внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей.

2. Занепокоєння викликає той факт, що вибори організовуватиме ЦВК, строк повноважень більшості членів якої завершився ще в червні 2014 року. Продовження строку повноважень членів ЦВК на невизначений термін породжує питання легітимності органу в цілому.

3. Організація виборів на території Луганської та Донецької областей буде одним з найбільш проблемних питань виборчого процесу. В Луганській області вибори практично неможливо буде провести у щонайменше 5 округах, у Донецькій області – у 10 округах. Загострення протистояння з озброєними групами сепаратистів та підрозділами Збройних Сил Російської Федерації в цих регіонах може призвести до того, що вибори не відбудуться у переважній більшості округів, утворених в межах цих двох областей. У зв’язку з цим, МВС, СБУ, Міністерству оборони спільно з ЦВК варто вжити додаткових заходів для посилення заходів безпеки в межах територій цих двох областей, які перебувають під контролем держави.

4. Позитивним аспектом виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України є те, що ЦВК привела прийняті раніше акти з питань організації виборів народних депутатів України у відповідність до вимог Закону задовго до початку виборчого процесу. Це зменшить функціональне навантаження на ЦВК, а також забезпечить більший рівень прогнозованості підготовки та проведення виборів.

5. ЦВК здійснювала свою діяльність з реєстрації кандидатів, утворення ОВК, надання дозволів громадськими організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах у відповідності до вимог Закону. Відмови у реєстрації в основному зумовлювались невідповідністю поданих кандидатами документів (автобіографій, тощо) вимогам Закону “Про вибори народних депутатів України”.

6. ОВК було утворено у встановлений законом строк з дотриманням законодавчих приписів. Як і під час попередніх виборів, основними проблемами діяльності ОВК є часті заміни у їх складі, недостатній рівень підготовки членів комісій до роботи у комісіях (у багатьох комісіях частка осіб, які мають досвід роботи у виборчих комісіях, складає менше 50%), неналежне матеріально-технічне забезпечення. Багато ОВК і досі не мають вивісок, встановлених засобів зв’язку, оргтехніки. Деякі ОВК вимушені проводити свої засідання у спортивних залах або в непридатних для роботи приміщеннях. Все це говорить про необхідність впровадження механізмів, спрямованих на запобігання зловживанню правом на
проведення замін у складі ОВК, а також проведення обов’язкової підготовки членів комісій з питань виборів. Питання підвищення рівня оплати праці членів комісій також залишається актуальним.