ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 ТРАВНЯ 2014 РОКУ
Протягом лютого – червня 2014 р. ВГО КВУ та його регіональні відділення здійснювали довгострокове спостереження за перебігом виборчого процесу з позачергових виборів Президента України, у тому числі – діяльністю ЦВК щодо організації та проведення виборів, утворенням та діяльністю виборчих комісій нижчого рівня, здійсненням передвиборної агітації, організацією голосування, підрахунку голосів та встановленням результатів виборів. За результатами такого спостереження було підготовлено 5 звітів довгострокового спостереження за президентськими виборами та 4 звіти спостереження за місцевими виборами, які оприлюднено на веб-сайті ВГО КВУ. У цьому підсумковому звіті узагальнено результати громадського спостереження за перебігом виборчої кампанії 2014 р., а також наведено рекомендації щодо подальшого удосконалення виборчого законодавства та організації виборів в цілому.  
Протягом лютого – червня 2014 р. ВГО КВУ та його регіональні відділення здійснювали довгострокове спостереження за перебігом виборчого процесу з позачергових виборів Президента України, у тому числі – діяльністю ЦВК щодо організації та проведення виборів, утворенням та діяльністю виборчих комісій нижчого рівня, здійсненням передвиборної агітації, організацією голосування, підрахунку голосів та встановленням результатів виборів. За результатами такого спостереження було підготовлено 5 звітів довгострокового спостереження за президентськими виборами та 4 звіти спостереження за місцевими виборами, які оприлюднено на веб-сайті ВГО КВУ. У цьому підсумковому звіті узагальнено результати громадського спостереження за перебігом виборчої кампанії 2014 р., а також наведено рекомендації щодо подальшого удосконалення виборчого законодавства та організації виборів в цілому.   РЕЗЮМЕ  
FINAL REPORT ON OBSERVATION OF EARLY PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UKRAINE ON MAY, 25 2014
 During February - June 2014 CVU and its regional offices conducted a long-term observation of the electoral process for early presidential elections in Ukraine, including the CEC activities on organization and conduct of elections, formation and activities of lower level election commissions, campaigning, organization of voting and vote tabulation. 5 reports on the long-term observation of presidential election and 4 reports on observation of local elections were prepared and published on CVU website. The final report summarizes the results of the public observation of the 2014 election campaign and provides recommendations for further improvement of electoral legislation and organization of elections in general. 
Висновки та рекомендації кампанії «ПІДКУП — СТОП!»
За підсумками кампанії КВУ «ПІДКУП — СТОП!» представлено аналітичний матеріал «ПІДКУП — СТОП! Узагальнений досвід проекту та найкращі практики антипідкупу під час виборчої кампанії 2014 року». Видання містить інформацію щодо результатів моніторингу КВУ випадків прямого і непрямого підкупу виборців під час парламентської виборчої кампанії, основних методів боротьби з підкупом виборців, наявних правових запобіжників підкупу виборців та попередніх результатів розслідувань виборчих злочинів.
За підсумками кампанії КВУ «ПІДКУП — СТОП!» представлено аналітичний матеріал «ПІДКУП — СТОП! Узагальнений досвід проекту та найкращі практики антипідкупу під час виборчої кампанії 2014 року». Видання містить інформацію щодо результатів моніторингу КВУ випадків прямого і непрямого підкупу виборців під час парламентської виборчої кампанії, основних методів боротьби з підкупом виборців, наявних правових запобіжників підкупу виборців та попередніх результатів розслідувань виборчих злочинів. Позачергові парламентські вибори 2014 р. в Україні проходили за змішаною пропорційно-мажоритарною системою 50/50. Кампанія проходила за скороченими строками в 60-ти денний термін. Основна боротьба розгорнулася в останні півтора місяці саме в мажоритарних окру...
PRELIMINARY EVALUATION OF VOTING AND VOTE TABULATION FOR THE EARLY PRESIDENTIAL AND LOCAL ELECTIONS IN UKRAINE ON MAY 25, 2014
At most polling stations (more than 90%) the Presidential Elections were held without substantial violations of electoral legislation and in accordance with international standards of fair and transparent elections. 
ЗВІТ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЗАЧРГОВИМИ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 ТРАВНЯ 2014 р. (8-22 травня 2014 р.)
 Комітет виборців України – неурядова громадська організація, яка займається моніторингом виборчих процесів в Україні. З початком виборчої кампанії по позачерговим виборам Президента України в регіонах працює 150 довготермінових спостерігачів КВУ
 
SUMMARY RESULTS CVU OBSERVATION OVER ELECTION CAMPAIGN OF MAY 25 LOCAL ELECTIONS
During May there were some changes in composition of the TECs, which will provide preparation to holding early local elections; however in general TEC's composition wasn't changed significantly.  Most TECs work normally. The CVU has recorded no such problems as lack of quorum at commission meetings, non-admission of official observers and other persons entitled to attend TEC meetings without permission and invitation.
1.      During May there were some changes in composition of the TECs, which will provide preparation to holding early local elections; however in general TEC's composition wasn't changed significantly.  Most TECs work normally. The CVU has recorded no such problems as lack of quorum at commission meetings, non-admission of official observers and other persons entitled to attend TEC meetings without permission and invitation. 2.      As early and midterm local elections will be organized and conducted by the same PECs,  which were established for the preparation and conduct of elections of the President of Ukraine, the problems in work of PECs for local elections are generally similar to those that arose during preparation for presidential elections. These proble...
LONG-TERM OBSERVATION REPORT ON EARLY LOCAL ELECTION ON 25 MAY April, 23 – May, 19 2014
Committee of Voters of Ukraine is non-governmental organization which provides monitoring of election processes in Ukraine. Since the beginning of the election campaign on the May 25th early local elections in Ukraine, CVU long-term observers work in 10 regions.
Committee of Voters of Ukraine is non-governmental organization which provides monitoring of election processes in Ukraine. Since the beginning of the election campaign on the May 25th early local elections in Ukraine, CVU long-term observers work in 10 regions.   SUMMARY The Central Election Commission approved the vast majority of legal acts necessary for implementation of the Law "On Elections of Deputies of the Autonomous Republic of Crimea, local councils and village, town and city mayors" (the Law on Local Elections). These acts comply with the Law on Local Elections. The main problem in activities of the territorial election commissions is insufficient material and technical support of their work. Lack of appropriate funding for the local elections, improper supply of materials to TEC in contrast to specified requirements, could have negative affect for organization of the electoral pr...
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14